ביי אן אסיפת גבאים לטובת קדושת בתי מדרשים, פארגעקומען אין ביהמ”ד ישראל והזמנים, אדר תשפ”א

ביים אנפירן דעם יערליכן דינער השנתי שע”י קהל יטב לב ד’סאטמאר מאנסי, חודש אדר תשפ”א

ביים אויפטרעטן ביים מלוה מלכה אין קהל שער השמים מאשאלו, חודש כסליו תשפ”ב

ביים ארויסהעלפן קליענטן פון מאנסי, ביים משמשים און גבאים קאנפערענס, זומער תשפ”ג.

ביים אנפירן דעם יערליכן דינער לטובת ביהמ”ד ברך משה ד’סאטמאר, שבט תשע”ה

ביים אויפטרעטן ביי אן אסיפת הגבאים שע”י קהל יטב לב ד’סאטמאר וויליאמסבורג, שנת תשע”ב

לאמיר זיין בקשר