ביים ארויסהעלפן קליענטן פון מאנסי, ביים משמשים און גבאים קאנפערענס, זומער תשפ”ג.

ביים אנפירן דעם יערליכן דינער שע”י קהל יטב לב ד’סאטמאר מאנסי, חודש אדר תשפ”א

ביים אויפטרעטן ביים מלוה מלכה אין קהל שער השמים מאשאלו, חודש כסליו תשפ”ב

ביים אנפירן דעם יערליכן דינער לטובת ביהמ”ד ברך משה ד’סאטמאר, שבט תשע”ה

ביים אויפטרעטן ביי אן אסיפת הגבאים שע”י קהל יטב לב ד’סאטמאר וויליאמסבורג, שנת תשע”ב

ביים אהערשטעלן דעם ערשטן “פילטער דרייוו” אלול תשס”ט, ווען ס’איז ארויסגעקומען די ‘דזשעי-נעט בלעקבערי פילטער’

לאמיר זיין בקשר