טייל פון די בענדער “קובץ מפרשים” ארויסגעגעבן פאר טויזנטער תלמידי הישיבות, בשנות תשנ”ה – תשנ”ט לפ”ק

בשנת תשע”ח, ביים אויפנעמען הגה”צ מ’וואלקאן שליט”א, און יבלחט”א הרה”ח ר’ מאיר זעליג ריספלער ע”ה

ביים סערוויסן בתי מדרשים וואס זוכן א משמש אדער מקוה איד, ביים דאונערי קאנפערענץ אין וויליאמסבורג

ברכת הקודש פון כ”ק מרן אדמו”ר מ’סאטמאר שליט”א, זייענדיג פון די עסקנים ביים דינער כ”א כסליו תשע”ב, לטובת המוסדות

ביים אנפירן דעם מלוה מלכה לטובת בית המדרש ד’קהל יטב לב ד’סאטמאר ב”פ 18טע עוו. חודש אדר תש”פ

ביי א 3 שעה’יגע שמועס פאר די תלמידי ישיבה גדולה ד’סאטמאר – שיעור ד’ אין קרית יואל, חודש אייר תשפ”ג

לאמיר זיין בקשר