ביים האלטן געשפאנט די צענליגער גבאים און משמשים אין קרית יואל, ביים דאונערי קאנפערענס זומער תשפ”ג לפ”ק

 

ביים נעוויגעישאן קאנפערענס ווי הונדערטער באטייליגטע האבן געהאט די געלעגנהייט, אוועקצושטעלן זייער “פאנדרעיזינג סטראטעגיע”, חודש טבת תשפ”ד לפ”ק

לאמיר זיין בקשר