ציבור פרא קאנסאלטינג

אינהאלסרייכע שמועס איבער אונזערע סערוויסעס און המצאות פאר מוסדות, קהילות און ארגאניזאציעס, מיט אסאך נייע אינטערעסאנטע ידיעות

פאנדרעיזינג אדער סעילס

אינטערעסאנטע פאקטן און חילוקים צווישן פאנדרעיזינג און סעילס, אויף קול מבשר כסליו תשפ"ג

אינטערוויו פונעם משמש

אינטערוויו אויף קול מבשר תשרי תשפ"ב, נאכן צולייגן אין איין נאכט א ווייבער שול גאלערי מיט 100 זיצן

נאטיצן פון דאונערי קאנפערענס

א קורצע שמועס אויף קול מבשר נאכן אויפטריט פאר הונדערטער משמשים, גבאים און עסקני בתי מדרשים

משמש און גבאים פאנעל

טייל פון א פאנעל ביי א דינער חודש אדר תשע"ו, אין ביהמ"ד קהל יטב לב ד'סאטמאר - סאוט 8

מסיבת הכרת הטוב

דורך רבני, דייני, גבאי והנהלת ביהמ”ד ברך משה ד’סאטמאר, חודש אדר תשפ”ב

לאמיר זיין בקשר