אין מזרזין אלא למזורזין

the-pros-and-cons-of-paper-to-do-lists

אין מזרזין אלא למזורזין

אסאך מאל הויבט מען אן מיט א פרישקייט א געוויסע פראיעקט וואס מ’האט שוין געוואלט פון לאנג אדורכפירן, און אצינד שפירט מען ווי ס’איז געקומען די רייע אויף דעם פראיעקט, אבער למעשה גייט עס נישט אזוי געשמירט ווי מ’האט געוואלט, און צומאל דערזעהט מען זיך אז ס’איז בכלל נישטא קיין וועג צו גיין ווייטער מיטן פראיעקט, און מ’מוז זיך אפשטעלן טראץ דעם וואס מ’האט געהאט א גענצליך געלונגענער פלאן.

אין עולם העסקנות קען זיך עס מאכן אפט – אז מ’דארף טוישן ריכטונג, און אנהויבן טון עפעס אנדערש וואס איז אייגענטליך “יא מעגליך צו טון” לעת עתה, און צום ארגינעלן פלאן וואס מ’האט געוואלט אויפטון קען מען צוריקקומען ווען זאכן וועלן זיך פירן בעסער און גרינגער, אזוי וועט מען קענען אויפטון ביידע זאכן, און אויך נישט ווערן אויסגעברענט.

לאמיר זיין בקשר