אל תדין את חבירך

pngtree-stack-of-law-books-with-courtroom-scales-image_3721829

אל תדין את חבירך

פונקט ווי ווען א נדבן גיבט א ’קליינעם סכום’ פאר א ‘גרויסע צוועק’ פארשטייט מען אז מסתמא איז דאס זיין מאקסימום יכולת, ווייל ווען ער וואלט געוואלט אדער געקענט, וואלט דער סכום געווען העכער,

דאס זעלבע דארף מען אויך אנקוקן ווען מ’בעט ’הילף’ פון אן עסקן, און מ’טראכט מיט וואונדער פארוואס ער קען זיך נישט מער צושטעלן, ווייל מ’ווייסט דאך נישט וואס פארא נאך שיעבודים דער עסקן האט, ואל תדין את חבירך…

לאמיר זיין בקשר