המחדש בטובו בכל יום

Solar system, computer artwork.

המחדש בטובו בכל יום

אסאך מאל ווען מ’איז עוסק אין א פראיעקט – ספעציעל צווישן עסקנים – אטעמט מען אפ נאכדעם וואס מ’זעט שוין הצלחה, און ס’שפירט זיך טאקע גאר גוט / דערהויבן. מצד שני איז אסאך מאל מעגליך צו טראגן די הצלחה אויך אויף ווייטער, און ס’איז ממש א שאד אז מ’שטעלט זיך אפ צו פרי.

במילא איז וויכטיג ווען מ’פלאנירט אויס אן אקציע / מעמד אדער סיי וועלכע ציבור’ישע אקטיוויטעט, אריינצונעמען אין חשבון וויאזוי און וויפיל מ’קען דאס טראגן א שטאפל ווייטער, וואס די צווייטע-שטאפל קען אמאל זיין פילפאכיג מער הצלחה’דיג ווי די ערשטע, וואס מ’האט נישט יעדן טאג אזא געלעגנהייט, נאר ממש ווען מ’איז נאך אינעם שוואונג, אונטערן רושם פונעם ערשטן שטויס קראפט.

לאמיר זיין בקשר