כאשר זכינו ל’סדר’ אותו

צדקה

כאשר זכינו ל’סדר’ אותו

בשעת ליל התקדש החג ווען כלל ישראל קוקט שוין ארויס זיך צו זעצן צום סדר אין א גליקליכע שעה, מעגן די עסקנים שפירן זייער חלק אריינצוברענגען דעם געהויבענעם יום טוב, מיט זייער הילף און אקטיוויטעטן וואס מ’האט עוסק געווען ארויסצוהעלפן אנדערע אידן אין די שענסטע צייט אין יאר.

און נישט פארגעסן אז אזא יום טוב מיט אזויפיל מצוות, חומרות און

הידורים, קען נישט צושטאנד קומען אן די פאסיגע שלוחים פון כלל ישראל, וועלכע פארענען זיך אויף טריט און שריט לטובת הציבור, און פארשטייט זיך אויך די וואס זענען די עץ חיים המחזיקים און פינאנצירן די אלע גרויסע פעולות, וואס מ’מעג זיך אפלערנען פון זיי און צולייגן א פלייצע וויפיל מ’קען, אין דעם זכות וועט מען שנעלער זוכה זיין לשנה הבאה בירושלים.

לאמיר זיין בקשר