עזוב תעזוב עמו

איש-מחזיק-ערימת-קרטונים-שחלקם-נופלים

עזוב תעזוב עמו

אויב אן עסקן זוכט אמאל א שותף לדבר מצוה וואס זאל אים ארויסהעלפן מיט זיינע פעולות, איז ראטזאם זיך אומצוקוקן אויף איינעם וואס האט א ‘ווארים אידיש הארץ’ צו אט דעם צוועק, אדער קען מען ניצן איינעם וואס איז אליין דורך אזא ענליכע געשיכטע, און איז אביסל באקאנט מיט די פאקטן. ווי איידער צו בעטן איינעם וואס איז טאקע א באזעסענער / מוצלח’דיגער מענטש, אבער איז קיינמאל

נישט געווען בעובי הקורה פון די נושא וואס איז עומד על הפרק.

ווייל די ציל איז צו געניסן פון די ערפארונג ווי ‘אין חכם כבעל נסיון’ קען זיין פיל מער בייהילפיג, ווי איידער נעמען איינעם וואס איז טאקע א יודע ספר, אבער איז דאס קיינמאל נישט דורכגעגאנגען, במילא ווער ער נישט קענען גענוג אויפטון.

לאמיר זיין בקשר