שלך שלך ושלי שלי

download1122

שלך שלך ושלי שלי

אסאך מאל מאכט זיך אז אויסער דעם וואס אן עסקן דארף צוהעלפן דעם באטרעפנדן מיט יעוץ און טעכנישע הילף, דארף מען אים אמאל אויך באגלייטן ‘פינאנציעל’, צומאל מיטן מאנעוורירן געלט, צומאל מיט פארהאנדלען אויף פרייזן, אדער אויסלייגן געלט פון פאראויס וכדומה.

אין אזא פאל איז וויכטיג פארן עסקן צו האלטן די ‘געלט קאסע’ גענצליך אפגעטיילט, מיט צוויי באזונדערע גמ”ח / באנק אקאונטס אדער קרעדיט קארטליך, צו פארמיידן צומישענישן וואס מאכן זיך זייער אפט, ספעציעל ביי אזעלכע ‘נישט פראפעסיאנאלע’ אנגעלעגנהייטן.

לאמיר זיין בקשר