אריינפיר

לטובת אונזערע קליענטן ברענגען מיר דא עצות און טיפ’ס פארן ‘עולם העסקנות’ וואס מיר האבן צוגעשטעלט פאר די ‘טעגליכע דער איד’ קאלום, וואס אומצאליגע אישי הציבור און חשוב’ע עסקנים הי”ו האבן שוין גענאסן דערפון, און פארברייטערט זייער וויזיע בכמות און באיכות, לייענט און האט הנאה:

לאמיר זיין בקשר