אריינפיר

לטובת אונזערע קליענטן ברענגען מיר דא עצות און טיפ’ס פארן ‘עולם העסקנות’ וואס מיר האבן צוגעשטעלט פאר די ‘טעגליכע דער איד’ קאלום, וואס אומצאליגע אישי הציבור און חשוב’ע עסקנים הי”ו האבן שוין גענאסן דערפון, און פארברייטערט זייער וויזיע בכמות און באיכות, לייענט און האט הנאה:

טיפ #62
סור מרע ועשה טוב

ווען מ’וויל אויפטון אדער בעטן סיי וועלכע פארלאנג, קען מען ניצן צוויי סארט שפראכן, 1) מ’קען אפיציעל בעטן פאר הילף, און דער עסקן וועט פרובירן אויף וועלכע אופן ער קען ארויסהעלפן, אדער 2) קען מען זיך אפרעדן אזוי שטארק, אז דער וואס הערט דאס מוז אנטקעגן קומען מיט עפעס הילף, פשוט ווייל ס’איז אים שווער צו הערן אזא ביטערן מצב.

און באמת ביי ביידע פעללער ווערט דער באטרעפנדער במילא געהאלפן, אבער דער וועג וויאזוי עס קומט צושטאנד איז א גרויסע נפקא מינה, ווייל ווען ס’קומט דורך א פאזיטיווע שמועס אדער בקשה, ווערט דאס עצם ארויסצוהעלפן א צווייטן איד א געשמאקע זאך, און דער עסקן וועט שפירן גליקליך אז ער האט זוכה געווען צו טון גמ”ח פאר א צווייטן, און דאס געבט אים ווייטער מוט און חשק אויף ווייטער.

מצד שני אויב דארף מען העלפן א צווייטן דורך דעם וואס יענער איז ‘מרמז’ ווי שווער ס’גייט אים און רעדט זיך אפ אויפן מצב, דאמאלס

ליין ווייטער

לאמיר זיין בקשר