חנוך לעסקן על פי דרכו

network-graphic-stock

חנוך לעסקן על פי דרכו

דער מאמר ‘חנוך לנער על פי דרכו’ ליגט ביי יעדעם אויפן צינג ווען מ’רעדט פון חינוך הבנים והבנות, אבער באמת איז דאס אויך גילטיג אין יעדן תחום וואס מ’דארף מיטארבעטן מיט אנדערע מענטשן, ספעציעל אויב מ’ערווארט עפעס פון יענעם.

ווי דארף מען צוזאמענארבעטן איינער מיטן צווייטן, מער ווי אין עולם העסקנות? ווי מ’לייגט זיך אריין מיטן גאנצן אייפער,

און וויפיל בעסער מ’קען זיך דורכקומען איינער מיטן אנדערן, קען מען אלס מער אויפטון פאר כלל ישראל.

במילא קען מען ניצן דעם ‘על פי דרכו’ צו פארשטיין יענעם’ס שפראך און מהלך, און דערביי קען מען פיל גרינגער מיטארבעטן מיט אלע סארט מענטשן, און עררייכן אסאך פעולות לטובת הציבור בס”ד.

לאמיר זיין בקשר