יפה שעה אחת קודם

270318_plate-1026x684

יפה שעה אחת קודם

שטייענדיג בעפאר צוויי פארנומענע סעזאנען – פורים און פסח – ווען די מאקסימום עסקנים גרייטן זיך ארויסצוהעלפן מיט צרכי כלל ישראל לכבוד די ימים טובים בדמים תרתי משמע, איז ראטזאם צו מאכן א שטיקל חזרה אויף די פארגאנגענע יארן אין דעם סעזאן, און איבערקוקן די אקטיוויטעטן

צו זען וויאזוי מ’קען זיך פארגרינגערן אויף היי יאר, און אויך פרובירן אריינצונעמען נאך מער עסקנים אין בילד, און אזוי וועט עס זיין גרינגער און בעסער פאר יעדעם איינעם, און נאכן סעזאן וועט מען אויך בלייבן מיט פרישע חוכות אנצוגיין אויף ווייטער בס”ד

לאמיר זיין בקשר