מי לה’ אלי

מי לה אלי

מי לה’ אלי

עס איז נישט קיין סוד אז כלל ישראל קען אייביג ניצן נאך און נאך עסקנים, און וויפיל ס’קומט צו איז קיינמאל נישט צופיל, דעריבער איז ראטזאם ווען מ’באגעגנט א טויגליכער אינגערמאן אדער בעה”ב, וואס פארשטייט אן עסק און לייגט אמאל צו א פלייצע, זאל מען אים געבן דעם אפעטיט און אים צוביסלעך אריינברענגען אינעם עולם העסקנות.

כלל ישראל איז דאך געבענטשט מיט אסאך טאלאנטפולע מענטשן – יונג און אלט – ס’איז א שאד אז די אלע טאלאנטן און חכמות זאלן גיין לאיבוד, אין די צייט ווען מ’קען נוצן די טאלאנטן לטובת דעם ציבור.
יעדער פרישער עסקן קומט שטארק צוניץ פאר כלל ישראל, און א וואוילער איד האט קיינמאל נישט חרטה, פארן ניצן זיינע כוחות פאר א צווייטן.

לאמיר זיין בקשר