עת לשמור ועת להשליך

361463345

עת לשמור ועת להשליך

צומאל האט אן עסקן א טאץ מיט אקטיוויטעטן צו ערלעדיגן, און מ’ווייסט נישט ווי אזוי זיך גרינגער צו מאכן, סיי ווייל ארויסגעבן ארבעט קען אפקאסטן אסאך געלט, און סיי ווייל מ’קען נישט איבערלאזן זאכן וואס מ’וויל באמת יא טון.

איז אבער יא מעגליך אנצוקומען צו אלעם, ווען מ’איז מכיר אז נישט אלעס דארף זיין ‘פערפעקט’ 100%, אזוי וועט כאטש ווערן געטון לכה”פ 95%, אנשטאט אפלאזן גאנצעטע זאכן בלויז צוליב ‘פערפעקשעניזם’, ווער זאגט אז ‘אלעס’ מוז ‘אייביג’ זיין פערפעקט!

לאמיר זיין בקשר